Upit gustoća električnoga naboja, pronađeno natuknica: 14

gustoća električnoga naboja

gustoća električnoga naboja (znak λ, σ, ρ), fizikalna veličina koja opisuje električni naboj po duljini ...

diferencijalne jednadžbe

diferencijalne jednadžbe, jednadžbe u kojima su sadržane veze između nepoznatih funkcija i njihovih ...

električna indukcija

električna indukcija (gustoća električnoga toka, vektor električnoga pomaka) (znak D), vektorska fizikalna ...

gustoća električne struje

gustoća električne struje (znak J), vektorska fizikalna veličina koja opisuje tok električne struje ...

Maxwellove jednadžbe

Maxwellove jednadžbe (po Jamesu Clerku Maxwellu), osnovne su jednadžbe elektromagnetizma koje izražavaju ...

električno polje

električno polje, prostor u kojem na električne naboje djeluju mehaničke sile. Veličina koja opisuje ...

elektromagnetizam

elektromagnetizam, grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetskih ...

elektromagnetski valovi

elektromagnetski valovi, širenje elektromagnetskoga polja. Električki nabijena tijela proizvode u svom ...

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

Laplace, Pierre Simon de

Laplace [lapla's], Pierre Simon de, francuski astronom i matematičar (Beaumont-en-Auge, 28. III. 1749 ...

(1)  2