Upit hajduci, pronađeno natuknica: 9

hajduci

hajduci (madž. haydúk, tur. haydud: odmetnik, razbojnik < arap. ḥajdūd, od glagola ḥāda: skrenuti s ...

Báthory

Báthory [ba:'tori], madžarska aristokratska obitelj u Erdelju. Spominje se već u XI. st.; izumrla potkraj ...

četnici

četnici. 1. Oni koji su u četi, koji četuju; hajduci, panduri, oružani općinski sluge. 2. Članovi ...

Kandijski rat

Kandijski rat, rat koji je 1645–69. Osmansko Carstvo vodilo protiv Mletačke Republike kako bi joj preotelo ...

krdžalije

krdžalije, odmetnici (hajduci) i plaćenici u eur. dijelu Osmanskoga Carstva na prijelazu iz XVIII. ...

Lazarević, Laza

Lazarević, Laza, srpski književnik (Šabac, 13. V. 1851 – Beograd, 10. I. 1891). Završio studij prava ...

Mljet

Mljet, otok u južnodalmatinskom otočju; obuhvaća 98,02 km2 s 1081 st. (2011). Dug je 37 km, širok do ...

Nušić, Branislav

Nušić, Branislav, srpski književnik (Beograd, 20. X. 1864 – Beograd, 19. I. 1938). Studij prava završio ...

Petkanov, Konstantin

Petkanov [petka'nof], Konstantin, bugarski književnik (Kavaklija kraj Lozengrada, 29. ХІ. 1891 – Sofija, ...