Upit hidrati, pronađeno natuknica: 5

hidrati

hidrati (prema grč. ὕδωρ: voda), produkti hidratacije, ioni, molekule ili koloidne čestice uz koje su ...

alkoholati

alkoholati (prema alkohol), adicijski kompleksi anorganskih soli s alkoholima. Takvi su npr. molekularni ...

građevni materijal

građevni materijal, materijal koji služi za izradbu građevina. Najstariji je građevni materijal bio ...

hidratacija

hidratacija, u kemiji, reakcija u kojoj se ioni, molekule ili koloidne čestice vežu s molekulama vode. ...

klatrati

klatrati (prema lat. clat/h/ri: rešetke), tvari u kojima jedan kemijski sastojak (domaćin) ima kavezastu ...