Upit individualizam, pronađeno natuknica: 42

individualizam

individualizam (francuski individualisme, engleski individualism, prema latinskom individuus: nedjeljiv). 1. ...

Akl, Said

Akl, Said (arapski Sa‘īd ‘Aql [63308akl]), libanonski pjesnik, dramatičar i jezični reformator (Zahla, 4. VII. 1912 ...

amaterizam

amaterizam (franc. amateurisme, od amateur: ljubitelj), bavljenje kakvom djelatnošću – posebice športskom, ...

Barrès, Maurice

Barrès [baʀε's], Maurice, francuski književnik i političar (Vosges, 19. VIII. 1862 – Neuilly-sur-Seine, ...

beat generation

beat generation [bi:t 62721enərẹi'šən] (engleski.: potučeni, »prebijeni« naraštaj), naziv za skupinu američkih ...

bikulturacija

bikulturacija (bi- + [a]kulturacija), prihvaćanje dviju kultura u podjednakoj mjeri, ili dvostruka akulturacija, ...

Boudon, Raymond

Boudon [bud61533'], Raymond, francuski sociolog (Pariz, 27. I. 1934 – Pariz, 10. IV. 2013). Profesor na ...

buržoazija

buržoazija (franc. bourgeoisie), srednja društvena klasa između plemstva i seljaštva (trgovci, obrtnici, ...

Cesarec, August

Cesarec, August, hrvatski književnik i publicist (Zagreb, 4. XII. 1893 – Zagreb, 17. ili 18. VII. 1941). ...

Cummings, Edward Estlin

Cummings [kʌ'miŋz], Edward Estlin, američki pjesnik i slikar (Cambridge, Massachusetts, 14. X. 1894 ...

(1)  2  3  4  5