Upit iskrište, pronađeno natuknica: 1

iskrište

iskrište, uređaj sastavljen od dviju metalnih elektroda odijeljenih izolatorom, najčešće zrakom, nekim ...