Upit isparavanje, pronađeno natuknica: 30

isparavanje

isparavanje, prijelaz tvari iz tekućeg u plinovito agregatno stanje. Prema kinetičko-molekularnoj teoriji ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

agroekosustav

agroekosustav (agro- + ekosustav), poljoprivredni ekološki sustav, temeljna ekološka jedinica u poljoprivredi. ...

Clausius-Clapeyronova jednadžba

Clausius-Clapeyronova jednadžba [klạu'zius klapεʀ61533'~] (po Rudolfu Juliusu Emanuelu Clausiusu i Émileu ...

dizelski motor

dizelski motor (Dieselov motor), vrsta klipnog motora s unutarnjim izgaranjem kod kojega se gorivo ubrizgava ...

ekshalacija

ekshalacija (lat. exhalatio), izdisanje; isparavanje, ishlapljivanje, ispuštanje pare; plinovi ili pare ...

fazni prijelazi

fazni prijelazi, promjene stanja pojedine faze (elementarne, spoja, eutektičke smjese, peritektičkog ...

kemijska tehnologija

kemijska tehnologija, skup načina ili postupaka pretvorbe sirovina u proizvode, pri čemu, u slijedu ...

kemijsko inženjerstvo

kemijsko inženjerstvo, područje tehničkih znanosti koje se bavi proučavanjem i razvijanjem postupaka ...

klima

klima (kasnolat. clima < grč. ϰλίμα: nagib; strana svijeta), podneblje; prosječno stanje atmosfere nad ...

(1)  2  3