Upit isprave, pronađeno natuknica: 125

povelje

povelje (isprave, diplome), diplomatički dokumenti u užem smislu; pisano svjedočanstvo o jednom činu ...

brodske isprave i knjige

brodske isprave i knjige, isprave koje brodovi moraju imati, a služe kao dokaz o identitetu, sposobnosti ...

abandon

abandon (franc.: napuštanje, prepuštanje, ostavljanje), u pravu općenito, ustanova po kojoj se osoba, ...

Acta Croatica

Acta Croatica [a:'kta kro·a:'tika] (Hrvatski spomenici, Listine hrvatske), zbirka hrvatskih srednjovjekovnih ...

Acta spuria

Acta spuria [a:'kta spu'ri·a] (lat. spurius: nezakonito dijete, kopile), izraz kojim se u diplomatici ...

amortizacija

amortizacija (njem. Amortisation za franc. amortissement: umrtvljivanje, slabljenje od ad- + lat. mortuus: ...

apsolvent

apsolvent (lat. absolvens, genitiv absolventis: koji završava), student koji je odslušao sve predmete ...

aptagi

aptagi ili aptai (grč. ἐπıταγή: kazna), u dubrovačkom srednjovj. pravu (i pravu južnodalm. gradova), ...

arhiv

arhiv (kasnolat. archivum: pismohrana < grč. ἀρχεῖον: zgrada javnih službi, zgrada uprave), općenito, ...

Baluze, Étienne

Baluze [baly:'z], Étienne, francuski znanstvenik i humanist (Tulle, 24. XI. 1630 – Pariz, 28. VII. 1718). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >