Upit jakost zračenja, pronađeno natuknica: 19

jakost zračenja

jakost zračenja (radijacijski intenzitet) (znak I), radiometrijska fizikalna veličina koja opisuje elektromagnetsko ...

I

I. 1. Trinaesto slovo hrvatske abecede, a deveto latinske, za prednji samoglasnik /i/. Kao i svim slovima ...

jakost

jakost (intenzitet), mjera učinka fizikalnog djelovanja, dio je naziva mnogih fizikalnih veličina (→  jakost ...

kandela

kandela (lat. candela: svijeća) (znak cd), mjerna jedinica svjetlosne jakosti, osnovna jedinica SI. ...

Rayleigh, John William Strutt

Rayleigh [rẹi'li], John William Strutt [strʌt], engleski fizičar (Langford Grove, 12. XI. 1842 – Tarling ...

rendgenska astronomija

rendgenska astronomija, grana astronomije koja istražuje nebeske izvore rendgenskoga zračenja. Ta se ...

apsorpcijski koeficijent

apsorpcijski koeficijent (upojnost, apsorbancija) (znak α), radiometrijska fizikalna veličina koja opisuje ...

atenuator

atenuator (lat. attenuare: oslabiti), naprava (slog otpornih elemenata ili tvar) za smanjenje i kontrolu ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

električna rasvjeta

električna rasvjeta, primjena svjetlosti dobivene uz pomoć električne struje.  U žaruljama svjetlost ...

(1)  2