Upit javne financije, pronađeno natuknica: 15

Institut za javne financije

Institut za javne financije, javni znanstveni institut koji se bavi istraživanjima ekonomskih, pravnih ...

Bastable, Charles Francis

Bastable [bæ'stəbl], Charles Francis, irski ekonomist (Charleville, 1855 – Dublin, 3. I. 1945). Profesor ...

Đodan, Šime

Đodan, Šime, hrvatski ekonomist i političar (Rodaljice kraj Benkovca, 27. XII. 1927 – Dubrovnik, 2. XII. 2007). ...

Financial Theory and Practice

Financial Theory and Practice [fainæ'nšəl ϑịə'ri ənd præ'ktis], hrvatski znanstveni časopis na engleskome ...

financiranje

financiranje, davanje novca ili odobravanje novčanih kredita nekom ekon. subjektu, obično kako bi se ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Jelčić, Božidar

Jelčić, Božidar, hrvatski pravnik (Vučitrn, Kosovo, 13. XII. 1930 – Zagreb, 5. I. 2017). Diplomirao ...

Jurković, Pero

Jurković, Pero, hrvatski ekonomist (Brštanica, BiH, 4. VI. 1936 – Zagreb, 18. I. 2011). Ekonomiju diplomirao ...

kameralistika

kameralistika (njem. Kameralistik, od Kammer < lat. camera [principis]: riznica, erar), sustav djelovanja ...

Listopadska diploma

Listopadska diploma, akt kojim je 20. X. 1860. car Franjo Josip I. vratio, odn. uveo ograničenu ustavnost ...

(1)  2