Upit kalamus, pronađeno natuknica: 3

kalamus

kalamus (lat. calamus < grč. ϰάλαμος: trska; pisaljka). 1. (Calamus), rod s oko 250 tropskih vrsta ...

kalem

kalem (tur. < arap. qalam < grč. ϰάλαμος: trska). 1. Zašiljena trska kojom se nekad pisalo. (→ kalamus) 2. ...

papirus (materijal)

papirus (lat. papyrus < grč. πάπυρος), pisaći materijal u antičkim civilizacijama Bliskog istoka i Sredozemlja ...