Upit karanfil, pronađeno natuknica: 10

karanfil

karanfil (tur. < arap. qaranful < grč. ϰαρυόφυλλον) ili klinčić (Dianthus), biljni rod s približno 300 ...

cvjećarstvo

cvjećarstvo, grana vrtlarstva koja obuhvaća proizvodnju i primjenu cvjetnih vrsta. Biljke za sadnju ...

endemi

endemi (grč. ἔνδημος: domaći; unutrašnji), biljne ili životinjske svojte (podvrste, vrste, rodovi, porodice) ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

karanfili

karanfili (prema karanfil) (Caryophyllaceae), biljna por. prostolatičnih dvosupnica (Magnoliatae, Dicotyledoneae) ...

karanfilovac

karanfilovac (prema karanfil) →  klinčić ...

mirodije

mirodije (novogrč. μυρωδιά: ugodan miris, od grč. μύρον: mirisno ulje, balzam), začini biljnoga podrijetla ...

Šenoa, August

Šenoa, August, hrvatski književnik, dramaturg, kritičar i prevoditelj (Zagreb, 14. XI. 1838 – Zagreb, ...

Vittorini, Elio

Vittorini [vit:ori:'ni], Elio, talijanski književnik (Siracusa, 23. VII. 1908 – Milano, 12. II. 1966). ...

Žumberak

Žumberak, brežuljkasto područje južnoga prigorja Žumberačkoga gorja. Zajedno sa Samoborskim gorjem tvori ...

(1)