Upit klasicizam, pronađeno natuknica: 69

klasicizam

klasicizam (franc. classicisme, prema lat. classicus: koji pripada najvišoj klasi), stil u likovnim ...

Abildgaard, Nicolai Abraham

Abildgaard [a'bilgɔ:63308r], Nicolai Abraham, danski slikar, oblikovatelj i graditelj (Kopenhagen, 11. IX. 1743 ...

antika

antika (od lat. antiquus: star, starinski), u najširem značenju sinonim za davninu, davno doba. U užem ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

atika

atika (grčki ἀττıϰός: atički), u antičkom graditeljstvu, onizak zid iznad pročelja ili glavnoga krovnog ...

Balzac, Honoré de

Balzac [balza'k], Honoré de, francuski književnik (Tours, 20. V. 1799 – Pariz, 18. VIII. 1850). Jedan ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

Beč

Beč (njemački Wien [vi:n], češki Vídeň, madžarski Bécs, slovenski Dunaj), glavni grad Austrije i važno ...

crepuscolari

crepuscolari [krepuskola:'ri] (poeti crepuscolari) (tal.), sutonski pjesnici, naziv kojim je kritika ...

crkveno graditeljstvo

crkveno graditeljstvo, sakralne građevine koje služe kršćanskom bogoslužju, odn. kultu. Po vrsti i funkciji ...

(1)  2  3  4  5  6  7