Za upit klaudije ptolomej nema rezultata pretraživanja unutar Hrvatske enciklopedije.