Upit kompromis, pronađeno natuknica: 32

kompromis

kompromis (lat. compromissum: uzajamno obećanje), sporazum postignut uzajamnim ustupcima; nagodba, ...

Američki građanski rat

Američki građanski rat (1861–65), sukob između sjevernih država federalne Unije Sjedinjenih Američkih ...

arbitraža

arbitraža (franc. arbitrage iz lat. arbitrari: smatrati, suditi), rješavanje spora koji su stranke svojim ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

austromarksizam

austromarksizam, naziv za teoriju i s njome povezanu političku praksu austrijskih socijaldemokrata koja ...

Bjelanović, Sava

Bjelanović, Sava (Savo), političar i publicist (Đevrske, 15. X. 1850 – Zadar, 2. III. 1897). Studirao ...

čakavsko narječje

čakavsko narječje, jedno od triju narječja (uz kajkavsko i štokavsko) hrvatskoga jezika. Naziv potječe ...

common law

common law [kɔ'mən lɔ:] (engl.: opće pravo), englesko pravo koje su svojom praksom utemeljenom na presedanima ...

Cosgrave, William Thomas

Cosgrave [kɔ'zgreiv], William Thomas, irski političar (Dublin, 6. VI. 1880 – Dublin, 16. XI. 1965). ...

Does, Jan van der

Does [dus], Jan van der, nizozemski general i humanist (Noordwijk, 5. XII. 1545 – Hag, 8. X. 1604). ...

(1)  2  3  4