Upit komunizam, pronađeno natuknica: 25

komunizam

komunizam (franc. communisme < engl. communism, od lat. communis: zajednički, opći), ideja savršenoga, ...

Adorno, Theodor Wiesegrund

Adorno [adɔ'rno], Theodor Wiesegrund, njemački filozof, sociolog, muzikolog, skladatelj (Frankfurt na ...

anarhizam

anarhizam (prema grč. ἀναρχίa: bezvlađe), doktrina i pokret za uspostavljanje pravednoga društva bez ...

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

blokovska politika

blokovska politika, bipolarna struktura međudržavnih odnosa u razdoblju nakon II. svjetskog rata do ...

Buć, Stjepan

Buć, Stjepan, hrvatski političar i publicist (Orašac kraj Dubrovnika, 7. III. 1888 – München, 8. IV. 1975). ...

demokracija

demokracija (grč. δημοϰρατία: vladavina naroda), politička ideja o vladavini u kojoj sudjeluju svi članovi ...

Đureković, Stjepan

Đureković, Stjepan, hrvatski publicist i književnik (Bukovac kraj Petrovaradina, 8. VIII. 1926 – Wolfratshausen ...

Eisenhower, Dwight David

Eisenhower [ại'zənhauəɹ], Dwight David, američki general i političar (Denison, Texas, 14. X. 1890 – ...

Grgec, Petar

Grgec, Petar, hrvatski književnik i publicist (Kalinovac kraj Đurđevca, 15. II. 1890 – Zagreb, 22. VIII. 1962). ...

(1)  2  3