Upit kondenzator, parni, pronađeno natuknica: 3

kondenzator, parni

kondenzator, parni, izmjenjivač topline u kojem se para nekog medija hlađenjem i odvođenjem topline ...

parnost

parnost (znak P), fizikalna veličina koja opisuje promjene fizikalnoga sustava prilikom prostornoga ...

Watt, James

Watt [wɔt], James, škotski izumitelj (Greenock, 19. I. 1736 – Heathfield, 19. VIII. 1819). Radio u radionici ...