Upit kozmičko zračenje, pronađeno natuknica: 15

kozmičko zračenje

kozmičko zračenje, zračenje visoke energije koje dopire na Zemlju iz svemira iz svih smjerova. Sadrži ...

Antarktika

Antarktika, kontinent oko Južnoga Zemljina pola; obuhvaća 13 176 727 km2, sa susjednim otocima 14 107 637 km2. ...

Ginzburg, Vitalij Lazarevič

Ginzburg [g’i'nzburk], Vitalij Lazarevič, ruski teorijski fizičar i astrofizičar (Moskva, 4. X. 1916 ...

Koshiba Masatoshi

Koshiba [košiba] Masatoshi, japanski fizičar (Toyohashi, 19. IX. 1926). Diplomirao (1951) na Tokyjskom ...

Lamb, Willis Eugene

Lamb [læm], Willis Eugene, američki fizičar (Los Angeles, 12. VII. 1913 – Tucson, Arizona, 15. V. 2008). ...

Mather, John Cromwell

Mather [mæ'δəɹ], John Cromwell, američki astrofizičar i kozmolog (Roanoke, Virginia, 7. VIII. 1946). ...

međuzvjezdana tvar

međuzvjezdana tvar, rijetka tvar rasprostrta između zvijezda. U Mliječnoj stazi čini 10 do 15% vidljive ...

Smoot, George Fitzgerald

Smoot [smu:t], George Fitzgerald, američki astrofizičar (Yukon, Florida, 20. II. 1945). Doktorirao (1970) ...

spalacija

spalacija (engl. spallation: rasprskavanje), nuklearna reakcija pri kojoj jezgra atoma nakon sudara ...

svemirska postaja

svemirska postaja, umjetni satelit prilagođen dugotrajnijemu radu i boravku ljudi u orbiti; također ...

(1)  2