Upit kvadratura, pronađeno natuknica: 15

kvadratura

kvadratura (lat. quadratura: svođenje u oblik četverokuta), izračunavanje površine nekog dijela ravnine. ...

kvadratura kruga

kvadratura kruga, jedan od najstarijih poznatih geometrijskih problema, koji traži da se samo s pomoću ...

aspekt

aspekt (lat. aspectus: pogled). 1. Pojavni oblik čega (različiti aspekti zaštite okoliša). 2. Gledište ...

Bataille, Henry

Bataille [batα'j], Henry, francuski pjesnik i dramatičar (Nîmes, 4. IV. 1872 – Rueil-Malmaison, 2. III. 1922). ...

geometrijska konstrukcija

geometrijska konstrukcija, postupak kojim se konstruira geometrijski lik ili predočuje geometrijsko ...

Hart, Gabriel

Hart, Gabriel (pravo prezime Bernhardt), češki redatelj, prevoditelj i glumac (Domažlice, 13. II. 1894 ...

Katajev, Valentin Petrovič

Katajev (Kataev) [kata'if], Valentin Petrovič, ruski književnik (Odesa, 28. I. 1897 – Moskva, 12. IV. 1986). ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

more

more, vodene mase na površini Zemlje prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

Nadeau, Maurice

Nadeau [nadọ'], Maurice, francuski povjesničar književnosti i književni kritičar (Pariz, 21. V. 1911 ...

(1)  2