Upit kvadrupol, pronađeno natuknica: 3

kvadrupol

kvadrupol (lat. u složenicama quadru-: četvero-, prema quattuor: četiri + -pol), sustav dvaju dipola ...

oktupol

oktupol (prema lat. octo: osam + -pol), sustav od osam pravilno razmještenih elektroda ili magnetskih ...

pol

pol (od lat. polus < grč. πόλος: os, stožer), istaknuti položaj, točka koja miruje tijekom vrtnje, istaknuto ...