Upit kvantna elektrodinamika, pronađeno natuknica: 12

kvantna elektrodinamika

kvantna elektrodinamika (kvantna teorija polja), kvantna teorija međudjelovanja koja opisuje ponašanje ...

Dehmelt, Hans Georg

Dehmelt (njem. izgovor [de:'məlt]), Hans Georg, američki fizičar njemačkoga podrijetla (Görlitz, 9. IX. 1922 ...

elektromagnetsko međudjelovanje

elektromagnetsko međudjelovanje, temeljno međudjelovanje elementarnih čestica koje imaju električni ...

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih čestica kao temeljnih ...

Glaser, Vladimir Jurko

Glaser [gla:'zer], Vladimir Jurko, hrvatski fizičar (Gorizia, Italija, 21. IV. 1924 – Ženeva, 22. I. 1984). ...

kvantna fizika

kvantna fizika, grana fizike koja objašnjava pojave u svijetu atomskih dimenzija, a realistične kvantne ...

Lifšic, Jevgenij Mihajlovič

Lifšic [l’i'fš’ic], Jevgenij (Evgenij) Mihajlovič, rusko-ukrajinski fizičar (Harkov, 21. XI. 1915 – ...

sila

sila. 1. Vektorska fizikalna veličina (znak F) kojom se opisuje svaki utjecaj na promjenu oblika i ...

standardna teorija čestica i sila

standardna teorija čestica i sila, kvantnomehanički teorijski opis potvrđen eksperimentalnim provjerama ...

Einstein, Albert

Einstein (engl. izgovor [ại'nstain], udomaćeno [a'jnštajn]), Albert, američki fizičar njemačko-židovskog ...

(1)  2