Upit ličnost, pronađeno natuknica: 131

ličnost

ličnost, razmjerno stabilan oblik ponašanja, navika i tendencija, što ga je neka osoba razvila na temelju ...

autoritarna ličnost

autoritarna ili autoritativna ličnost, splet trajnih međusobno povezanih nazora i osobina ličnosti, ...

dvostruka ličnost

dvostruka ličnost →  disocijacija ličnosti ...

psihopatska ličnost

psihopatska ličnost (psiho- + -patski), osoba koju obilježava nesposobnost doživljavanja čuvstvenih ...

Adorno, Theodor Wiesegrund

Adorno [adɔ'rno], Theodor Wiesegrund, njemački filozof, sociolog, muzikolog, skladatelj (Frankfurt na ...

Andrade, Mário Raul de Morais

Andrade [ãdra'δi], Mário Raul de Morais, brazilski pisac (São Paulo, 9. IX. 1893 – São Paulo, 25. II. 1945). ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

Bach, Johann Sebastian

Bach [bax], Johann Sebastian, njemački skladatelj (Eisenach, 21. III. 1685 – Leipzig, 28. VII. 1750). ...

Barbey d’Aurevilly, Jules Amédée

Barbey d’Aurevilly [baʀbε' dɔʀviji'], Jules Amédée, francuski književnik (Saint-Sauveur-le-Vicomte, ...

Bardhi, Frang

Bardhi [ba'rδi], Frang, albanski književnik (?, 1606 – ?, 1. VII. 1643). Istaknuta ličnost albanske ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >