Upit mašta, pronađeno natuknica: 25

mašta

mašta (fantazija, imaginacija), sposobnost stvaranja novih kombinacija (cjeline) iz predodžbenih elemenata, ...

Alembert, Jean Baptiste Le Rond d’

Alembert [al8118bε:'ʀ], Jean Baptiste Le Rond d’, francuski filozof, znanstvenik, fizičar, matematičar ...

Allingham, William

Allingham [æ'liŋəm], William, irski pjesnik (Ballyshanon, 1824 – London, 1899). Od 1863. živio u Engleskoj. ...

Baumgart, Reinhard

Baumgart [bạu'm~], Reinhard, njemački književnik (Breslau, sada Wrocław, 7. VII. 1929 – Lago di Garda, ...

Bausinger, Hermann

Bausinger [bạu'ziŋəɹ], Hermann, njemački etnolog i filolog (Aalen, 17. IX. 1926). Od 1960. sveučilišni ...

Bertoša, Miroslav

Bertoša, Miroslav, hrvatski povjesničar (Beograd, 17. V. 1938). Diplomirao (1966), doktorirao na Filozofskom ...

Brzękowski, Jan

Brzękowski [bžẽko'fsk’i], Jan, poljski književnik (Wiśnicz Nowy kraj Bochnie, 18. XII. 1903 – Pariz, ...

Chanson de Roland

Chanson de Roland [š8118s61533' də ʀɔl8118'] (Pjesan o Rolandu), najpoznatiji starofrancuski spjev iz ciklusa ...

Faun

Faun (lat. Faunus), staroitalski bog šuma i livada, bog plodnosti životinja i polja, zaštitnik pastira. ...

invencija

invencija (lat. inventio: izumijevanje, pronalaženje). 1. Domišljatost, stvaralačka mašta, sposobnost ...

(1)  2  3