Upit maseni broj, pronađeno natuknica: 31

maseni broj

maseni broj (nukleonski broj) (znak A), ukupan broj nukleona u atomskoj jezgri, koji je jednak zbroju ...

alfa-čestica

alfa-čestica (α-čestica), jezgra atoma helija složena od dvaju protona i dvaju neutrona. Zato je njezina ...

beta-čestica

beta-čestica, brzi elektron emitiran u beta-minus radioaktivnom raspadu ili brzi pozitron emitiran u ...

element

element (lat. elementum: počelo). 1. U svakidašnjoj uporabi: a) sastavni dio neke cjeline, sastojak ...

Fermijev plin

Fermijev plin, model elektronskog plina u metalima što ga tvore elektroni koje atomi u kristalnoj rešetki ...

kalifornij

kalifornij, simbol Cf (lat. californium), umjetni radioaktivni kemijski element iz skupine aktinoida ...

kositar

kositar (grč. ϰασσίτερος), simbol Sn (lat. stannum), kemijski element (atomski broj 50, relativna atomska ...

krom

krom (od grč. χρῶμα: boja), simbol Cr (lat. chromium), kemijski element iz skupine prijelaznih elemenata ...

meitnerij

meitnerij [maitne'rij] (po L. Meitner), simbol Mt, umjetni kratkoživući radioaktivni kemijski element ...

natrij

natrij (prema arap. naṭrūn: salitra), simbol Na (lat. natrium), kemijski element iz skupine alkalijskih ...

(1)  2  3  4