Upit menadžment, pronađeno natuknica: 29

menadžment

menadžment (engl. management). 1. Djelatnost planiranja, organiziranja, kombiniranja, koordiniranja ...

Annan, Kofi Atta

Annan [ana'n], Kofi Atta, ganski diplomat (Kumasi, 8. IV. 1938 – Bern, Švicarska, 18. VIII. 2018). Diplomirao ...

Bahtijarević-Šiber, Fikreta

Bahtijarević-Šiber, Fikreta, hrvatska psihologinja (Banja Luka, 12. I. 1942). Diplomirala (1965) i doktorirala ...

Drucker, Peter Ferdinand

Drucker [dru'kəɹ], Peter Ferdinand, američki ekonomist austrijskog podrijetla (Beč, 19. XI. 1909 – Claremont, ...

ekonomske znanosti

ekonomske znanosti, društvene znanosti koje se bave podrijetlom, prirodom i posljedicama ljudskoga djelovanja ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Ika (grad)

Ika, turistički gradić na zapadnoj obali Riječkoga zaljeva (Istra), 4 km jugozapadno od Opatije, Primorsko-goranska ...

kapitalizam

kapitalizam (franc. capitalism, njem. Kapitalismus, od kapital), tip ekonomske organizacije i djelovanja ...

korporacija

korporacija (engl. corporation, franc. corporation < kasnolat. corporatio: tjelesna građa, od lat. corporare: ...

Merrill Lynch & Company, Inc.

Merrill Lynch & Company, Inc. [me'ril linč ənd kʌ'mpəni inkɔ:'ɹpəreitid], američka holdinška kompanija ...

(1)  2  3