Upit meridijan, pronađeno natuknica: 19

meridijan

meridijan (prema lat. meridianus: podnevni). 1. U geografiji (također podnevnik), zamišljena polukružnica ...

Adam, Henri Georges

Adam [ad8118'], Henri Georges, francuski kipar, grafičar i tapiserist (Pariz, 14. I. 1904 – La Clarté, ...

Atlantski ocean

Atlantski ocean ili Atlantik, drugi po veličini ocean na Zemlji; obuhvaća 82 217 milijuna km2 ili oko ...

azimut

azimut (arap. as-sumūt: smjerovi, putovi, množina od as-samt), vodoravna kutna udaljenost od utvrđenog ...

Echenoz, Jean

Echenoz [ešəno:'z], Jean, francuski romanopisac (Orange, 26. XII. 1947). Koristeći se obrascima pustolovnoga, ...

Greenwich

Greenwich [gre'ni62721, gri'nič], jugoistočni dio Londona, na desnoj obali Temze; 30 578 st. (2011; gradsko ...

hemisfera

hemisfera (hemi- + -sfera), polukugla, polutka, polovica kugle; u geografiji i astronomiji polovica ...

koordinatni sustavi

koordinatni sustavi, sustavi koji omogućuju da se točke na krivulji, pravcu, plohi, u ravnini ili prostoru ...

kulminacija

kulminacija (kasnolat. culminatio, prema lat. culminare: dosegnuti najvišu točku na obzoru, od lat. ...

magnetizam Zemlje

magnetizam Zemlje, pojave koje nastaju pod utjecajem Zemljina magnetskoga polja. Magnetna igla, slobodno ...

(1)  2