Upit metafizika, pronađeno natuknica: 60

metafizika

metafizika (grčki τὰ μετὰ τὰ φυσιϰά: iza spisa fizike), temeljna filozofska disciplina koja raspravlja ...

actus purus

actus purus [a:'k~ pu:'~] (latinski: čista zbiljnost), ontološko savršenstvo Božjeg bića. Izraz potječe ...

Akademija

Akademija (grčki Ἀϰαδήμεıα, Akadḗmeia ili Ἀϰαδημία, Akademía), filozofska škola koju je u Ateni 387. pr. Kr. ...

Aristotel

Aristotel (grčki Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), grčki filozof, znanstvenik i polihistor (Stagira u Traciji, ...

Bauer, Antun

Bauer, Antun, hrvatski teološki i filozofski pisac, zagrebački nadbiskup (Breznica kraj Varaždina, 11. II. 1856 ...

Baumgarten, Alexander Gottlieb

Baumgarten [bạu'mgartən], Alexander Gottlieb, njemački filozof (Berlin, 17. VII. 1714 – Frankfurt na ...

Belić, Miljenko

Belić, Miljenko, hrvatski filozofski i teološki pisac (Đakovo, 26. II. 1921 – Zagreb, 29. I. 2008). ...

biće

biće (grčki τὸ ὤν; latinski ens). 1. U filozofiji, to što jest; sve ono za što se može kazati da jest. ...

bitak

bitak (bivstvo, jestota, grčki εἶναı, ὑπάρχεıν, latinski esse, essentia, existentia), ono po čemu sve ...

Campanella, Tommaso

Campanella [kampanε'l:a], Tommaso, talijanski filozof (Stilo, Kalabrija, 5. IX. 1568 – Pariz, 21. V. 1639). ...

(1)  2  3  4  5  6