Upit milimetar žive, pronađeno natuknica: 3

milimetar žive

milimetar žive ili milimetar živina stupca (znak mmHg), stara mjerna jedinica tlaka, danas iznimno ...

mmHg

mmHg, znak mjerne jedinice milimetar žive. ...

tlak

tlak. 1. Skalarna fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu, definirana ...