Upit modernizam, pronađeno natuknica: 53

modernizam

modernizam (francuski modernisme, od moderne: nov, suvremen). 1. Nastojanja u katoličkoj teologiji ...

Albini, Alfred

Albini, Alfred, hrvatski arhitekt (Graz, 15. VII. 1896 – Zagreb, 4. XI. 1978). Studij započeo u Beču ...

Anglikanska crkva

Anglikanska crkva, savez crkava koji obuhvaća današnju državnu Englesku crkvu (Church of England) s ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

Bălăiţă, George

Bălăiţă [bələ·i'cə], George, rumunjski pisac (Bacău, 17. IV. 1935). Piše alegorijsku i paraboličku prozu, ...

balet

balet (franc. ballet < tal. balletto, deminutiv od ballo: ples), plesna scenska forma koja se izvodi ...

Belamarić, Miro

Belamarić, Miro, hrvatski dirigent i skladatelj (Šibenik, 9. II. 1935 – Beč, 6. III. 2017). Na Muzičkoj ...

Brecht, Bertolt

Brecht [brε62179t], Bertolt, njemački književnik (Augsburg, 10. II. 1898 – Berlin, 14. VIII. 1956). Studirao ...

Castro, Juan José

Castro [ka'stro], Juan José, argentinski pijanist, violinist, skladatelj i dirigent (Avellaneda, 7. III. 1895 ...

Cihlar Nehajev, Milutin

Cihlar Nehajev (Nehajev Cihlar), Milutin, hrvatski književnik i novinar (Senj, 25. XI. 1880 – Zagreb, ...

(1)  2  3  4  5  6