Upit modul, pronađeno natuknica: 45

modul

modul (lat. modulus: mjera, jedinica mjere). 1. Shema prema kojoj se strukturiraju (redaju, organiziraju) ...

modul elastičnosti

modul elastičnosti (Youngov modul) (znak E), fizikalna veličina koja opisuje koliko se izduljena elastična ...

Youngov modul

Youngov modul [jʌŋ~] →  modul elastičnosti ...

analitička funkcija

analitička funkcija, općenito svaka funkcija kojoj je područje definicije otvoren skup i koja u svakoj ...

Apollo

Apollo (engl. [əpɔ'ləu]), naziv američkog programa leta na Mjesec svemirskih brodova s ljudskom posadom. ...

apsolutna vrijednost

apsolutna vrijednost, pojam u matematici. 1. Apsolutna vrijednost realnog broja, vrijednost bez obzira ...

astronautika

astronautika (astro- + nautika), sinteza mnogobrojnih znanstvenih i tehničkih disciplina koje se bave ...

bojna

bojna, bataljun, osnovna taktička postrojba pretežito kopnene vojske (pješaštva, topništva, oklopništva ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

E

E. 1. Deveto slovo hrvatske abecede, a peto latinskog alfabeta, za samoglasnik /e/. Starosemitskoga ...

(1)  2  3  4  5