Upit morfem, pronađeno natuknica: 21

morfem

morfem (prema grč. μορφή: oblik, po uzoru na fonem), najmanja jezična jedinica koja ima i izraz (morf) ...

diskretan

diskretan (franc. discret: razlučan < srednjovj. lat. discretus: odvojen, različit). 1. Koji se razlikuje ...

distinktivan

distinktivan ili razlikovan (lat. distinctus: razlučen, različit), koji odvaja, razlučuje, koji ima ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

harmonija

harmonija (grč. ἁρμονία: sklad, suzvučje). 1. Usklađenost, suglasje, slaganje, sukladnost, sloga, složnost, ...

ideogram

ideogram (ideo- + -gram), konvencionalna slika kao simbol pojma ili predmeta (a ne riječi ili rečenice ...

izravna sastavnica

izravna sastavnica, u lingvistici, termin za jezičnu jedinicu koja je dio veće konstrukcije, a najčešće ...

kontrakcija

kontrakcija (lat. contractio: stezanje, kraćenje). 1. U fizici, kontrakcija volumena, smanjenje volumena ...

leksem

leksem (franc. lexème, od lex[ique]: rječnik, leksik; leksički i [morph]ème: morfem ili [mon]ème: monem), ...

monem

monem (franc. monème, prema mon- i morphème: morfem), u funkcionalnoj lingvistici A. Martineta, najmanja ...

(1)  2  3