Upit morfologija, pronađeno natuknica: 55

morfologija

morfologija (morfo- + -logija). 1. U lingvistici, oblikoslovlje, temeljni dio gramatike u kojem se ...

Afganci

Afganci (iz perzijskog), u širem smislu naziv za sve narode i etničke skupine nastanjene u Afganistanu, ...

anatomija

anatomija (grč. ἀνατομία: rasijecanje, rezanje), znanost o građi živih organizama. Anatomija čovjeka ...

austronezijski jezici

austronezijski jezici, općeprihvaćena porodica jezika (neki je drže dijelom austrotajske makroporodice) ...

bakterije

bakterije (grč. βαϰτηρία: batina, palica), mikroskopski sitni jednostanični organizmi s prokariotskom ...

biljke

biljke (Plantae, Vegetabilia). Do polovice XX. stoljeća živi se svijet dijelio na dva velika carstva: ...

biologija

biologija (bio- + -logija), znanost o svemu živom, o njegovim procesima i zakonitostima, pojavnim oblicima ...

botanika

botanika ili fitologija (grč. βοτανıϰή [τέχνη]: biljarstvo; fito- + -logija), biol. znanost koja se ...

Brøndal, Viggo

Brøndal [brœ'ndæl], Viggo, danski lingvist (Kopenhagen, 13. X. 1887 – Kopenhagen, 14. XII. 1942). Od ...

Čečeni

Čečeni (Čečenci), kavkaski narod, sami se nazivaju Nahčinci; oko 1,2 milijuna pripadnika (2010), većinom ...

(1)  2  3  4  5  6