Upit multivibrator, pronađeno natuknica: 2

multivibrator

multivibrator (multi- + vibrator), elektronički impulsni sklop koji može postojati u dva stanja, a svako ...

digitalna elektronika

digitalna elektronika (engl. digital, od digit: znamenka), područje elektronike unutar kojega se obrađuju ...