Upit napetost površine, pronađeno natuknica: 17

deterdžent

deterdžent (detergent) (lat. detergens, particip prezenta od detergere: brisati, skidati), u svakodnevnom ...

sapuni

sapuni (lat. sapo, genitiv saponis: sapun), smjese čvrstih i polučvrstih alkalijskih, u vodi topljivih ...

silikoni

silikoni (prema silicij), polimerni organosilicijevi spojevi u kojima su silicijevi atomi naizmjenično ...

živa

živa, simbol Hg (lat. hydrargyrum), kemijski element (atomski broj 80, reltivna atomska masa 200,59), ...

Čad (država)

Čad (Republika Čad; arapski Tšād/Ǧumhūriyyat Tšād, francuski Tchad/République du Tchad), država u srednjoj ...

Ekvador

Ekvador (Ecuador; Republika Ekvador/República del Ecuador), država u sjeverozapadnom dijelu Južne Amerike; ...

flotacija

flotacija (engl. flo/a/tation: plivanje, plutanje), jedan od tehnoloških postupaka odvajanja korisnih ...

gazivoda

gazivoda ili obična skakalica (Hydrometra stagnorum), smeđi kukac tanka tijela iz reda raznokrilaca ...

Irska (država)

Irska (irski Éire, engleski Ireland), država na istoimenom otoku; obuhvaća više od 4/5 njegove površine, ...

ljepila

ljepila (adhezivi), tvari koje služe za lijepljenje (sljepljivanje) materijala, tj. za njihovo spajanje ...

(1)  2