Upit osmoza, pronađeno natuknica: 7

osmoza

osmoza (prema grč. ὠσμός: guranje, tiskanje), difuzija kojom se izjednačuju koncentracija u otopini ...

biokemijsko inženjerstvo

biokemijsko inženjerstvo, primjena inženjerstva u vođenju bioloških procesa u industrijskim uvjetima, ...

desalinizacija

desalinizacija (de- + salinizacija, od lat. salinus: slan), odsoljavanje; djelomično ili potpuno uklanjanje ...

fiziologija

fiziologija (fizio- + -logija), znanost o životnim procesima i funkcioniranju živih organizama. Proučava ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

konzerviranje (prehrambena tehnologija)

konzerviranje (njem. konservieren < lat. conservare: sačuvati, održati), postupak kojim se za kraće ...

separacija

separacija (lat. separatio: rastavljanje, odvajanje). 1. Odjeljivanje, razdvajanje, odcjepljenje, odvojenost, ...