Upit parlament, pronađeno natuknica: 371

parlament

parlament (francuski parlement, od parler: govoriti), institucija polit. zastupanja sastavljena od jednoga, ...

Frankfurtski parlament

Frankfurtski parlament (njem. Frankfurter Nationalversammlung), prva svenjemačka ustavotvorna skupština. ...

Aasen, Ivar Andreas

Aasen (rijetko prema novijoj grafiji Åsen) [o:'sən], Ivar Andreas, norveški jezikoslovac i književnik ...

Abdul Hamid II.

Abdul Hamid II. (tur. Abdülhamit [abdylhami't]), osmanski sultan (Carigrad, 21. IX. 1842 – Carigrad, ...

Act of Parliament

Act of Parliament [ækt əv pα:'ləmənt], zakonski propis koji je izglasao Britanski parlament i potvrdio ...

adresa

adresa (franc. adresse). 1. Podatci o mjestu na kojem fizička ili pravna osoba boravi ili radi (ulica i ...

Afrička unija

Afrička unija (engleski African Union, akronim AU), organizacija afričkih zemalja koju su 11. VII. 2000. ...

Air France

Air France [franc. εʀfʀ8118:'s] (puno ime Société Air France), francuski međunarodni zračni prijevoznik ...

Akihito

Akihito (puno ime Tsugu Akihito), japanski car (Tokyo, 23. XII. 1933). Najstariji sin cara Hirohita ...

Ålandski otoci

Ålandski otoci [o:'land~] (finski Ahvenanmaa [a'hvεnam:α:], švedski Åland), otočna skupina u Baltičkom ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|