Upit partenon, pronađeno natuknica: 11

Partenon

Partenon (grčki Παρϑενών, Parthenṓn), hram Atene Partenos na atenskoj Akropoli. Izgradili su ga, na ...

akropola

akropola (grčki ἀϰρόπολıς: gornji grad), u antičkoj Grčkoj dio grada na uzvisini, strmu brijegu, koji ...

anastiloza

anastiloza (prema grč. ἀνά: gore i στῦλος: stup), djelomična obnova graditeljske baštine vraćanjem izvornih ...

Atena (religija)

Atena (grčki Ἀϑην8118, Athēnã i Ἀϑήνη, Athḗnē), u grčkoj mitologiji, božica mudrosti i pobjedonosnog rata. ...

Atena (grad)

Atena (Atina, novogrčki Αϑήνα, Athēna [aϑi'na], starogrčki Ἀϑῆναι, Ath61571nai), glavni i najveći grad Grčke, ...

dorski stil

dorski stil, naziv za stil antičkoga grčkoga graditeljstva. Nastao je u VII. st. pr. Kr. na području ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

hram

hram (isto što i latinski templum, grčki ναός i ἱερόν), građevina posvećena kultu nekoga božanstva; ...

Iktin

Iktin (grčki Ἰϰτῖνος, Iktĩnos), grčki graditelj (V. st. pr. Kr.). Sagradio hram Partenon na atenskoj ...

Morosini, Francesco

Morosini [morozi:'ni], Francesco, mletački dužd i vojskovođa (Venecija, 1619 – Návplion, Grčka, 6. I. 1694). ...

(1)  2