Upit pedala, pronađeno natuknica: 4

pedala

pedala (njem. Pedal < franc. pédale, prema lat. pedalis: nožni), poluga koja se pokreće nogom, a služi ...

bicikl

bicikl (bi- + -cikl), vozilo na dva kotača koje vozač pokreće vlastitom snagom. Praktična svojstva bicikla ...

glissando

glissando [glis:a'ndo] (tal., od franc. glisser: kliziti), u glazbenoj izvoditeljskoj tehnici, brza ...

manual

manual (njem. Manual < kasnolat. manuale, prema lat. manualis: ručni). 1. Priručnik, pregled neke discipline, ...