Upit pobol, pronađeno natuknica: 5

pobol

pobol (morbiditet), u zdravstvenoj statistici, broj bolesnika u odnosu na ukupni broj stanovnika nekoga ...

lazaret

lazaret (tal. lazzaretto, prema imenu venecijanskoga otoka [Santa Maria di] Nazarèth, po istoimenom ...

trudnoća

trudnoća (drugo stanje, gestacija, gravidnost), stanje žene koja u sebi nosi novo biće; počinje oplodnjom ...

tuberkuloza

tuberkuloza (lat. tuberculum: kvržica + -oza) (skr. TBC), zarazna bolest koja se javlja u sisavaca i ...

upala ribljeg mjehura

upala ribljeg mjehura (engl. Swim bladder disease), bolest šaranskoga mlađa raširena u Europi. Uzročnik ...