Upit pokretne telekomunikacije, javne, pronađeno natuknica: 4

pokretne telekomunikacije, javne

pokretne telekomunikacije, javne, sustav bežične, pokretne (mobilne) telefonije u kojem korisnici za ...

mobitel

mobitel (mobi[lan] + tel[efon]) (mobilni telefon), prijenosni i autonomni uređaj za bežičnu komunikaciju ...

telefonija

telefonija (tele- + -fonija), telekomunikacijski sustav koji omogućuje govornu komunikaciju s pomoću ...

voki-toki

voki-toki (amer. engl. walkie-talkie, prema walk: hodati i talk: pričati), prenosivi ručni primopredajnik ...