Upit polovište, pronađeno natuknica: 1

polovište

polovište, točka koja dužinu dijeli na dva jednaka dijela. Općenito, točka P (x, y, z) dijeli dužinu ...