Upit posljednji sud, pronađeno natuknica: 68

posljednji sud

posljednji sud. 1. U povijesnim i etičkim religijama (židovstvo, kršćanstvo i islam), sud kojim će ...

Allori, Alessandro

Allori [al:ɔ:'ri], Alessandro, talijanski slikar (Firenca, 3. V. 1535 – Firenca, 23. IX. 1607). Prijatelj ...

Angelico fra

Angelico, fra [~ an62721ε:'liko] (zvan Beato Angelico, zapravo Guido di Pietro, redovničko ime fra Giovanni ...

apostoli

apostoli (grč. ἀπόστολος: poslanik), prema Bibliji, dvanaest Isusovih učenika, kojima je on povjerio ...

Ava

Ava ili Frau Ava, prva poznata pjesnikinja koja je pisala na njemačkom jeziku. Prema analima benediktinskog ...

Bartolomeo della Porta

Bartolomeo della Porta [bartolomε:'o del:a pɔ'rta] (zvan i fra Bartolomeo), talijanski slikar (Firenca, ...

Bosch, Hieronymus

Bosch (niz. [bɔsx], udomaćeno boš]), Hieronymus (pravo ime Jeroen van Aeken ili Aken), nizozemski slikar ...

Carissimi, Giacomo

Carissimi [kari's:imi], Giacomo, talijanski skladatelj (Marino, 18. IV. 1605 – Rim, 12. I. 1674). Isprva ...

Cavallini, Pietro

Cavallini [kaval:i:'ni], Pietro, talijanski slikar (Rim, oko 1240 – Rim, nakon 1330). Glavni predstavnik ...

Conques Ste Foy

Conques Ste Foy [k61533:k s63338t fwa'], mjesto u Francuskoj, poznat po romaničkome benediktinskome samostanskom ...

(1)  2  3  4  5  6  7