Upit prefekt, pronađeno natuknica: 33

prefekt

prefekt (lat. praefectus: zapovjednik, predstojnik), u antičkom Rimu, naziv za neke službe u upravi ...

Calafati, Angelo

Calafati [ka~], Angelo, hrvatski političar (Stari Grad na Hvaru, 12. IV. 1765 – Kopar, 3. VII. 1822). ...

Casaroli, Agostino

Casaroli [kazarɔ:'li], Agostino, talijanski kardinal i diplomat (Castel San Giovanni, 24. XI. 1914 – ...

Civilis, Julije

Civilis, Julije (latinski Iulius Civilis [ju'li·us ki:vi:'lis]), germanski borac za oslobođenje (I. st.). ...

eparh

eparh (grč. ἔπαρχος: poglavar, zapovjednik), u rimsko i bizantsko doba službeni naziv za namjesnika ...

Filip, Marko Julije

Filip, Marko Julije (zvan Arapin; latinski Marcus Iulius Philippus Arabs [ma:'rkus ju:'li·us fili'p:us ...

Gordijan III.

Gordijan III. (poznat kao Gordianus Pius [gordi·a:'nus pịus]), rimski car (Rim, 20. I. 225. ili 226 ...

Grgur I. Veliki, sv.

Grgur I. Veliki, sv. (lat. Gregorius Magnus), papa od 590. do 604. i crkveni učitelj (Rim, oko 540 – ...

Habdelić, Juraj

Habdelić, Juraj, hrvatski moralno-poučni pisac i leksikograf (Staro Čiče, 17. IV. 1609 – Zagreb, 27. XI. 1678). ...

Handžić, Mehmed

Handžić, Mehmed, bosanskohercegovački povjesničar i teolog (Sarajevo, 16. XII. 1906 – Sarajevo, 29. VII. 1944). ...

(1)  2  3  4