Upit prostor, pronađeno natuknica: 828

prostor (filozofija)

prostor, u najširem filozofijskom smislu, područje onoga zorno danoga ili u Kantovu smislu (skupa s ...

prostor (matematika)

prostor, osnovni matematički pojam koji se izvorno ne definira, a na intuitivnoj se razini poima kao ...

apsolutni prostor

apsolutni prostor, trodimenzionalni prostor svakodnevnog iskustva na kojem je utemeljena Newtonova fizika. ...

Čovjek i prostor

Čovjek i prostor, glasilo Saveza društava arhitekata Hrvatske. Izlazi od 1954. kao dvotjednik, poslije ...

euklidski prostor

euklidski prostor, predmet proučavanja euklidske geometrije. Od mnogih sustava aksioma koji definiraju ...

fazni prostor

fazni prostor, zamišljeni prostor kojemu su dimenzije koordinate vektora položaja i koordinate vektora ...

Hilbertov prostor

Hilbertov prostor [hi'lbəɹt~] (po Davidu Hilbertu), unitarni prostor sa svojstvom potpunosti. Konačnodimenzionalan ...

kibernetički prostor

kibernetički prostor, virtualni prostor stvoren s pomoću globalno umreženih računala, tj. svijet interneta ...

kompaktni prostor

kompaktni prostor (prema lat. compactus: zbijen), u matematici topološki prostor kojemu se svaki otvoreni ...

metrički prostor

metrički prostor (znak M), skup točaka na kojem je za svaki par točaka definirana metrika (funkcija ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|