Upit redukcija, pronađeno natuknica: 45

redukcija

redukcija (latinski reductio: vođenje natrag). 1. Smanjenje, ograničenje (redukcija tjelesne mase, ...

oksidacija i redukcija

oksidacija i redukcija (prema oksidi; lat. reductio: vraćanje natrag), kemijske reakcije pri kojima ...

afrikaans

afrikaans [afrika:'ns] (afrikanderski ili burski jezik), zapadnogermanski jezik koji se razvio iz južnonizozemskih ...

Alfieri, Vittorio

Alfieri [~fiε:'~], Vittorio, talijanski književnik (Asti, 16. I. 1749 – Firenca, 8. X. 1803). Podrijetlom ...

aluminotermija

aluminotermija (aluminij + -termija), egzotermna redukcija metalnih oksida u smjesi s aluminijskim prahom. ...

aminiranje

aminiranje, kemijska reakcija kojom se amino-skupina (– NH2) uvodi u molekulu organskog spoja, npr. ...

balkanizmi

balkanizmi, zajednička obilježja više jezika koji se govore na jugoistočnom europskom poluotoku. Osobito ...

cink

cink (njem. Zink), simbol Zn (zincum), kemijski element (atomski broj 30, relativna atomska masa 65,39), ...

eidos

eidos (grčki εἶδος), ideja, oblik, slika; Platon rabi izraz eidos u značenju oblikovnog činioca tvari, ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

(1)  2  3  4  5