Upit rezultanta, pronađeno natuknica: 7

rezultanta

rezultanta (njem. Resultante < franc. résultante, poimeničeni ženski rod participa sadašnjeg od résulter < ...

akustika

akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjetom ...

fizikalni sustav

fizikalni sustav, skup odabranih i od okoline odvojenih fizikalnih objekata (tijela, čestica, polja) ...

Morgan, Conwy Lloyd

Morgan [mɔ:'gən], Conwy Lloyd, engleski zoolog i psiholog (London, 6. II. 1852 – Hastings, 6. III. 1936). ...

sila teža

sila teža, rezultanta privlačne sile Zemlje i centrifugalne sile zbog Zemljine rotacije. Polje teže ...

spreg sila

spreg sila (par sila), dvije sile F i –F koje su međusobno paralelne, suprotno usmjerene, jednake po ...

statika

statika (prema grčkom στατιϰὴ [τέχνη]: znanost o ravnoteži, od στατιϰός: koji zaustavlja), grana mehanike ...