Upit riba list, pronađeno natuknica: 7

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

list (zoologija)

list (Solea vulgaris), morska riba koštunjača iz por. listovki (Soleidae), nesimetrična, plosnata jajasta ...

more

more, vodene mase na površini Zemlje prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

organ

organ (njem. Organ < lat. organum < grč. ὄργανον: oruđe). 1. U biologiji i anatomiji, dio ljudskoga, ...

ribe

ribe, skupina vodenih kralježnjaka sastavljena od šest razreda u dalekom srodstvu. Tipična riba hladnokrvna ...

vitamini

vitamini (lat. vita: život + amini), organski spojevi koji su u malim količinama nužni za normalno funkcioniranje ...