Upit rosa, pronađeno natuknica: 68

Rosa

Rosa [ro:'za], hrvatska plemićka obitelj iz Zadra. Potječu od zadarske obitelji Skolatura (de Scolatura). ...

rosa

rosa, oborina u obliku vodenih kapljica koje nastaju izravno iz vodene pare, na ohlađenu tlu i predmetima ...

Agazzi, Rosa

Agazzi [aga'ʒ:i], Rosa, talijanska pedagogica (Volongo, 26. III. 1866 – Volongo, 9. I. 1951). Sa sestrom ...

Luxemburg, Rosa

Luxemburg [lu'ksəmburk], Rosa, njemačka političarka (Zamość, Poljska, 5. III. 1871 – Berlin, 15. I. 1919). ...

Parks, Rosa Louise McCauley

Parks [pα:ɹks], Rosa Louise McCauley, američka aktivistkinja za građanska prava (Tuskegee, 4. II. 1913 ...

Rosa, João Guimarães

Rosa [ʀɔ'za], João Guimarães, brazilski književnik (Cordisburgo, 27. VI. 1908 – Rio de Janeiro, 19. XI. 1967). ...

Rosa, Salvatore

Rosa [rɔ:'za], Salvatore, talijanski slikar, bakropisac i pjesnik (Arenella kraj Napulja, 20. VI. 1615 ...

Rusić, Stijepo

Rusić (Rosa), Stijepo (Stjepan), hrvatski književnik (Dubrovnik, 1687 – Dubrovnik, 6. VIII. 1770). Svećeničku ...

Martínez de la Rosa, Francisco

Martínez de la Rosa [marti'neϑ δe ~ r:ɔ'sa], Francisco, španjolski književnik i državnik (Granada, 10. III. 1787 ...

Monte Rosa

Monte Rosa [mo'~ ro:'za], planinski masiv u Peninskim Alpama, na granici Švicarske i Italije, s najvišim ...

(1)  2  3  4  5  6  7