Upit rosište, pronađeno natuknica: 2

rosište

rosište, temperatura pri kojoj zrak, uz nepromijenjeni tlak i nepromijenjenu količinu vodene pare, postaje ...

para (fizika)

para, tvar u plinovitom agregatnom stanju na temperaturi nižoj od vrelišta ili na temperaturi koja je ...