Upit sahat-kula, pronađeno natuknica: 11

sahat-kula

sahat-kula (turski saat kule, od saat < arapski sā‘a: sat + kule < arap. qulla: kula), u osmanskom graditeljstvu, ...

Bitolj

Bitolj (makedonski Bitola, albanski Manastiri [~ti'ri], turski Manastır [~na'st616r]), grad u jugozapadnome ...

Donji Vakuf

Donji Vakuf, grad u središnjoj Bosni, 12 km sjeverozapadno od Bugojna, BiH (Federacija BiH); 6711 st. ...

Gornji Vakuf-Uskoplje

Gornji Vakuf-Uskoplje (do 2001. Gornji Vakuf), grad u srednjoj Bosni, 19 km jugoistočno od Bugojna, ...

Gračanica (grad)

Gračanica, grad u sjevernoj Bosni, 35 km sjeverozapadno od Tuzle, BiH (Federacija BiH); 12 882 st. (2013; ...

Gradačac

Gradačac, grad 18 km jugoistočno od Modriče, sjeveroistočna Bosna, BiH (Federacija BiH); 12 764 st. ...

Počitelj (Bosna i Hercegovina)

Počitelj, naselje na lijevoj obali Neretve, sjeveroistočno od Čapljine, BiH (Federacija BiH); 799 st. ...

Prilep

Prilep, grad na obali Prilepske reke, Sjeverna Makedonija; 64 830 st. (2016). Leži u sjeveroistočnome ...

Prozor (Bosna i Hercegovina)

Prozor, grad u podnožju Makljen-sedla, na putu iz doline Vrbasa u dolinu Neretve (Bugojno–Konjic), BiH ...

Tešanj

Tešanj, grad 23 km jugozapadno od Doboja, BiH (Federacija BiH); 5257 st. (2013; 5621 st., 1991). Leži ...

(1)  2