Upit sedimentne stijene, pronađeno natuknica: 12

sedimentne stijene

sedimentne stijene (prema lat. sedimentum: talog), stijene nastale taloženjem mineralnoga materijala, ...

anateksa

anateksa (grč. ἀνάτηξıς: otapanje), pretaljivanje sedimentnih stijena u velikoj dubini Zemlje, gdje ...

Češka

Češka (Česko; Republika Češka/Česká republika), država u srednjoj Europi. Na zapadu i sjeverozapadu ...

dijageneza

dijageneza (dija- + -geneza), sve kemijske, fizičke i biološke promjene kojima talozi podliježu nakon ...

klastične stijene

klastične stijene (prema grč. ϰλαστıϰός: razbijen), sedimentne stijene koje se sastoje od čestica nastalih ...

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

Pettijohn, Francis John

Pettijohn [pe'ti62721ɔ:n], Francis John, američki geolog (Waterford, 20. VI. 1904 – Glen Arm, 23. IV. 1999). ...

sedimenti

sedimenti (lat. sedimentum: talog), mineralni taložni materijal koji potječe od razaranja površinskih ...

stratigrafija

stratigrafija (lat. stratum: pokrivač + -grafija), grana geologije koja proučava sedimentne stijene ...

stratotip

stratotip (lat. stratum: pokrivač + -tip), prvi put litostratigrafski i biostratigrafski definirani ...

(1)  2